Feedback on Bug Fixes SE

När du stöter på tekniska problem på Streamate, vet du var eller vem du ska rapportera dem till?

Vilka kanaler använder du oftast för att rapportera tekniska problem?

Annat

Vilket är det bästa sättet för dig att rapportera fel?

Har den någonsin hindrat dig från att rapportera fel på grund av att processen är för komplicerad?

Får du någonsin ingen återkoppling på dina felrapporter?

Har det funnits ett ihållande misslyckande med att rätta till fel som allvarligt har påverkat din trafik eller dina intäkter?

När ett fel har rättats, får du då meddelande om rättelsen i god tid?

Vilka är de tre befintliga felrättningar som du tror skulle kunna göra mest för att hjälpa dig att öka dina intäkter?

Mere interessant indlæg