Feedback on Bug Fixes NO

Når du støter på tekniske problemer på Streamate, vet du hvor eller hvem du skal rapportere dem til?

Hvilke kanaler bruker du mest for å rapportere tekniske problemer?

Annen

Hva vil være din foretrukne måte å rapportere feil på?

Har det noen gang stoppet deg fra å rapportere feil fordi prosessen er for komplisert?

Får du noen gang tilbakemelding på feilrapportene dine?

Har det vært en vedvarende svikt i å rette feil som har alvorlig påvirket trafikken eller inntektene dine?

Etter at en feil er fikset, mottar du rettidig varsel om rettingen?

Hva er de tre eksisterende feilrettingene du tror kan gjøre mest for å hjelpe deg med å øke inntekten din?

Mere interessant indlæg